Monday, February 05, 2007

Scylla


Voor een ieder die interesse heeft in wetenswaardigheden omtrent planten is Plantaardigheden een prachtige bron van informatie. Wie meer wil weten over het plantje Scylla bijvoorbeeld vindt in het Cruijdenboeck een prachtige lijst van hoedanigheden in oud Hollands.

Naem:
Dit cruyt ende desen vrembden Aijeuijn wordt gheheeten/ In Griecx ende in Latijn Scilla, In die Apoteke Squilla, In Hoochduytsch Meerzwibel/ ende daer naer In Nederduytsch zee Aijeuijn/ In Franchois Stipoulle/ ou Squille/ Van Cerapio Cepe muris, dat es in onse tale/ muysen Aijeuijn.

Natuere:
Squilla es werm tot in den tweeden graedt ende drooghe tot in den derden/ seer subtijl van substantien/ sceydende ende verdeylende van natueren.

Cracht ende werckinghe:
Van A t/m M op de site.

Hindernisse:
Zee Aijeuijn es een scerpe seer verdeylende ende subtijl makende medecine der natueren van den mensche scadelick ende ghewelt doende/ eest dat sy rouw inghenomen oft ghebruyckt wordt/ Ende daer om als Galenus seyt/ en salmen desen Aijeuijn niet ghebruycken dan ierst ghesoden oft ghebraden.

Sunday, February 04, 2007

Voorjaarsbode van de Marienhof

Sneeuwklokje
In de tuin van de Mariënhof lijkt het voorjaar al begonnen. Naast de sneeuwklokjes bloeien de crocussen en zelfs de eerste scylla’s. Als het nog echt gaat vriezen zal er net als twee jaar geleden veel schade zijn. Maar voorlopig genieten wij.
Scylla

Tussen eind 2005 en eind 2006 is de tuin verfraaid met veel nieuwe intressante aanwinsten. Zo is de lijst van bomen in de tuin aangevuld met een Fagussylvatica Dawyck Gold en een Abizia Julibrissin.

We hebben met vreugde afscheid genomen van een drie meter hoge Viburnum Rhytidophilum. Eigenlijk zouden we iedereen willen afraden deze nare Viburnum te planten. Dit specimum wordt te groot, en is zelfs met snoeien niet in de hand te houden. Bovendien maken de stoffige en prikkende haartjes aan de onderkant van de bladeren het snoeien zeer onaangenaam. Nu staat er een Arbutus voor in de plaats.
Verder hebben we een stokoude bonte Weigelia opgeruimd, zodat we daar mooie nieuwe heesters konden planten, benevens een Heptacodium Miconiodes en een Cotinus Grace.

Crocus


Voor degenen die nu reeds bezig zijn hun tuinagenda's in te vullen, hierbij alvast informatie over de Open Tuindagen. Dit jaar vinden die op 9, 10 en 30 juni, en 1, 21 en 22 juli plaats.