Wednesday, February 18, 2009

Beschoeiing van de Sloot

Voor het weekeinde werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de beschoeiing van de sloot die parallel met de weg voor de Mariënhof loopt (of ligt).

De klaargelegde palen.

De palen worden met behulp van een grote tractor vanaf de weg in de sloot geduwd, terwijl een andere vakman de palen recht houdt in de sloot.

Daarna wordt aan de binnenkant , tussen palen en wallenkant zeildoek tegen de palen getimmerd en later naar binnen gklapt tussen wallenkant en palen.

Het naar binnen geklapte zeildoek.

De tussenruimte wordt opgevuld met aarde.

Nu is de klus geklaard. Rechtsonderaan ziet u het resultaat. Overigens ook een mooi moment, om voordat beuk en kastanje weer in het blad staan, de Marienhof eens vanuit dit perspectief te zien.

Saturday, February 14, 2009

Hamamelis


De twee Hamamelis struiken in onze tuin staan in volle bloei. De gele Hamamelis mollis komt van oorsprong uit China. Daar werd de plant gevonden door Charles Maries (1851-1902). Maries was door de beroemde Engelse kweekersfamilie Veitch naar 'de Oost' gestuurd om nieuwe planten te vinden.
Kaft van de bollencatalogus uit 1900 van kwekerij Veitch & Sons

In China verging het Charles Maries niet goed. Hij kreeg er (onbekend met de mores) ruzie met de plaatselijke bevolking, werd beroofd en vluchtte naar Japan. Van de paar planten die hij nog kon meenemen was de Hamamelis er eentje.

In Engeland leidde het struikje een kwijnend bestaan op de kwekerij tot in 1900 de toenmalige directeur van de Royal Kew Gardens (die dit jaar 250 jaar bestaan) in het oog sprong. Dankzij diens extra aandacht begon de opmars en is de ontwikkeling sindsdien niet meer te stuiten. Ook in Neerlands Tuin is het een geliefde plant.

Meer avonturen over de westerse ontdekker van de Hamamelis zijn te lezen in Charles Maries: garden superintendent to two Indian Maharajahs 

Rode Hamamelis

Deze fraaie winter bloesem is het resultaat van een van de vele kruisingen van de Hamamelis mollis (Toverhazelaar of "Witchhazel", dat u misschien bekend voorkomt uit de cosmetica als astringerend product) met de Hamamelis japonica.