Saturday, February 14, 2009

Hamamelis


De twee Hamamelis struiken in onze tuin staan in volle bloei. De gele Hamamelis mollis komt van oorsprong uit China. Daar werd de plant gevonden door Charles Maries (1851-1902). Maries was door de beroemde Engelse kweekersfamilie Veitch naar 'de Oost' gestuurd om nieuwe planten te vinden.
Kaft van de bollencatalogus uit 1900 van kwekerij Veitch & Sons

In China verging het Charles Maries niet goed. Hij kreeg er (onbekend met de mores) ruzie met de plaatselijke bevolking, werd beroofd en vluchtte naar Japan. Van de paar planten die hij nog kon meenemen was de Hamamelis er eentje.

In Engeland leidde het struikje een kwijnend bestaan op de kwekerij tot in 1900 de toenmalige directeur van de Royal Kew Gardens (die dit jaar 250 jaar bestaan) in het oog sprong. Dankzij diens extra aandacht begon de opmars en is de ontwikkeling sindsdien niet meer te stuiten. Ook in Neerlands Tuin is het een geliefde plant.

Meer avonturen over de westerse ontdekker van de Hamamelis zijn te lezen in Charles Maries: garden superintendent to two Indian Maharajahs 

No comments: