Wednesday, February 18, 2009

Beschoeiing van de Sloot

Voor het weekeinde werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de beschoeiing van de sloot die parallel met de weg voor de Mariënhof loopt (of ligt).

De klaargelegde palen.

De palen worden met behulp van een grote tractor vanaf de weg in de sloot geduwd, terwijl een andere vakman de palen recht houdt in de sloot.

Daarna wordt aan de binnenkant , tussen palen en wallenkant zeildoek tegen de palen getimmerd en later naar binnen gklapt tussen wallenkant en palen.

Het naar binnen geklapte zeildoek.

De tussenruimte wordt opgevuld met aarde.

Nu is de klus geklaard. Rechtsonderaan ziet u het resultaat. Overigens ook een mooi moment, om voordat beuk en kastanje weer in het blad staan, de Marienhof eens vanuit dit perspectief te zien.

No comments: