Friday, May 04, 2007

Bloementuin zaaien

We hebben de hele bloementuin ingezaaid. Als dat maar gaat kiemen, volgende week schijnt de temperatuur te gaan dalen. Door die veranderde temperaturen raak je in verwarring wanneer je moet zaaien. Vorig jaar was dat ook het geval. Misschien moet de snijbloemen tuin wel afgedekt worden met plastic, maar dat is weer een hoop werk.
Voor volgende week staat planten splitsen en stekken maken op het programma. Zo blijven we bezig.

Vorig jaar had de blauwe regen twee bloemen, dit jaar vijf, het gaat vooruit, maar opschieten, ho maar.

No comments: