Thursday, May 08, 2008

Paulownia


Onze Paulownia staat in de bloei, en hoe!

Van origine is de Paulownia een aziatische boom, die zijn naam (in het westen) dankt aan Koningin Anna Pavlovna (1795-1865) de dochter van Tsaar Paulus I van Rusland.

Dit soort bomen groeit enorm snel en wordt vaak gekweekt voor het hout, er worden ondermeer meubelen en gitaars(!) van gemaakt. Nadat de stam is afgezaagd groeit uit de overgebleven wortel wederom een nieuwe boom, die ook wel "Phoenix" wordt genoemd (die immers uit de as verrijst).

Een bijnaam van de Paulownia is Drakenboom dat moet wel haast te danken zijn aan de bijzonder gevormde bloesems, die erg aan de bloesems van het Vingerhoedskruid doet denken.

No comments: